Loading...

Programes d’envasat

Som pioners en la introducció de les tècniques d’envasat al buit.

Envasado sellado

Sellat

Sella la bossa/bandeja, sense buit.

Envasado vacío

Buit

Fa el buit i sella la bossa/bandeja.

Envasado vacío y gas

Buit i gas

L’ús d’una combinació de buit amb determinades barreges de gasos com nitrogen (N2), diòxid de carbó (CO2); protegeix l’envasat de productes fràgils, evita la seva deformació i manté el color de la carn.

Envasado vacío y skin

Buit i skin

Aquest sistema, amb l’acció del buit, permet que la pel·lícula s’adhereixi perfectament als aliments com una "segona pell". Ideal per productes amb valor afegit, que requereixin una major presentació.

Vida útil, dels productes envasats al buit

Hi ha varis factors que influeixen a la vida útil de l’aliment, entre els quals
s’inclouen les característiques de la matèria prima, la composició i estructura de
l’aliment
, frescor, neteja, així com el procés de fabricació.

Alt

Els principals factors que influeixen a la vida útil d’un producte són:

La velocitat i el grau de deteriorament d’un aliment

I, per tant, les reaccions que s’esdevenen durant el seu emmagatzematge, depenen de molts factors tant inherents a les característiques de l’aliment com de factors externs.

La migració d’humitat ambiental

Pot afectar significativament a les característiques físiques, especialment quan l’aliment té una baixa o alta humitat.

La proliferació de microorganismes

Provoca un detriment de qualitat sensorial o visual.

La temperatura

Per exemple, la congelació pot provocar la formació de vidres, la qual cosa pot produir danys importants, com la deshidratació i canvis de textura, entre d’altres, en productes tals com fruites i verdures o carns i peixos. Pel contrari, l’increment de temperatura pot provocar la fusió de grasses, desestabilitzar emulsions, etc. A més a més, i afegit a lo anterior, generalment incrementa la velocitat de les reaccions químiques, la qual cosa dóna com a resultat un deteriorament més ràpid de l’aliment.

La llum

Accelera els processos d’oxidació, la qual cosa és d’especial importància en productes amb alt contingut en greixos susceptibles de tornar-se rancis o en aliments amb pigments susceptibles d’oxidació.

L’envasat al buit perllonga la vida útil del producte, conserva la seva qualitat i propietats (olor, color), evita que s’assequi, el protegeix de les influències externes (llum, humitat) i facilita el seu emmagatzematge i transport.
 

Si l’aliment queda lliure d’oxigen també quedarà lliure de la proliferació de microorganismes i bactèries aeròbiques.

El buit evita o retrassa:

El creixement de microorganismes.

El factor que més influeix en el creixement de microorganismes, a més a més de les característiques intrínseques de l’aliment, és la temperatura de conservació i la composició gasosa a l’interior de l’envàs. En aquest sentit, el material d’envasat ha de garantitzar o bé que no existeix un intercanvi de gasos important entre l’interior de l’envàs i l’exterior, ó bé controlar la velocitat de difusió.

L’oxidació lipídica.

En aliments on el creixement microbiològic no es produeix significativament, els principals deterioraments vénen donats per l’oxidació lipídica, que fa que l’aliment es torni ranci, per la formació de off-flavors, així com per la composició enzimàtica i no enzimàtica, que fa que els aliments esdevinguin de color marró i es produeixin canvis d’ olor i sabor de l’aliment. En ambdós deterioraments els principals factors que influeixen a la vida útil són tant la presència d’oxigen com la llum. En aquest tipus d’aliments és molt important que el material impedeixi com en el cas anterior, l’intercanvi de gasos entre l’interior de l’envàs i l’exterior, és a dir, el material ha de tenir una baixa permeabilitat, principalment a l’oxigen.

El deteriorament físic:

Un altre tipus important de deteriorament és de tipus físic; que els aliments deixin de ser cruixents o s’endureixin. Aquest tipus de deterioraments ve molt influenciat per la humitat relativa ambiental. En aquests casos, el material ha de tenir una permeabilitat baixa al vapor d’aigua per a evitar la migració d’humitat ambiental al producte o a la inversa.

Alt Alt

El tipus de material d’envasat,
també influeix a la vida útil:

El tipus d’envasat és un dels principals factors que influeixen en el temps de vida útil de l’aliment. La seva principal funció és protegir l’aliment dels factors extrínsecs, la humitat, la llum, la temperatura, l’oxigen imicroorganismes, així com de danys mecànics.

És important fer servir bosses de buit de bona qualitat, per a mantenir el buit durant més temps. A més a més de protegir l’aliment, ha de complir amb els requisits tècnics inherents al procés al que estigui sotmès. Les seves propietats tals com la permeabilitat a l’oxigen i a l’aigua, propietats mecàniques i transparència.

Alt

Taula orientativa de la vida útil, dels diferents productes envasats al buit:

Producte a la nevera
Producte a la nevera Sense envasar Envasat
Carn fresca 2 dies 6 dies
Carn cuita 4-5 dies 8-10 dies
Embotits 90 dies 364 dies
Fruita fresca 3-7 dies 8-20 dies
Herbes fresques 2-3 dies 7-14 dies
Formatge
(en funció de la classe)
5-15 dies 13 a 55 dies
Enciam 3 dies 6-8 dies
Peix fresc 2 dies 4-5 dies
Pollastre 2 dies 6 dies
Precuinats 2 dies 10 dies
Vegetals frescos 5 dies 18-20 dies
Producte al congelador
Producte al congelador Sense envasar Envasat
Brioxeria 6-12 mesos 18 mesos
Carn fresca 6 mesos 18 mesos
Xampinyons 8 mesos 24 mesos
Fruita 6-10 mesos 18-30 mesos
Herbes fresques 6-10 mesos 18-30 mesos
Pa 6-12 mesos 18-36 mesos
Vegetals frescos 8 mesos 24 mesos
Producte a temperatura ambient
Producte a temperatura ambient Sense envasar Envasat
Brioxeria 2-3 dies 7-10 dies
Cafè i tè 30-60 dies 365 dies
Xips, snacks 5-10 dies 20-30 dies
Fruits secs 30-60 dies 120-180 dies
Galetes 120 dies 300 dies
Pasta no cuita 180 dies 365 dies
Pa 2-3 dies 7-8 dies

Sectors i productes

Gastronomia

Gastronomia

Cuines

SOLUCIONS D'ENVASAT
Envasadores
Termoselladores

Alt Alt Alt Alt

SOLUCIONS DE TALL
Talladores múltiples

Alt Alt Alt Alt Alt

PRODUCTE

Industria del procés de la carn

Industria del procés de la carn

Obradors
Fàbriques
Centres d’envasat

SOLUCIONS D'ENVASAT
Talladores múltiples
Talladores de costelles

Alt Alt

SOLUCIONS DE TALL
Talladores múltiples
Talladores de costelles

Alt Alt

SOLUCIONS DE PROCÉS
Tancs de retràctil
Bombos al buit
Bombos-amassadores al buit
Bombos-amassadores al buit refrigerats
Injectores de salmorra

Alt Alt

PRODUCTE

Industria del procés de l'alimentació

Industria del procés de l'alimentació

Obradors
Fàbriques
Centres d’envasat

SOLUCIONS D'ENVASAT
Envasadores
Termoselladores

Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt

SOLUCIONS DE TALL
Talladores múltiples

Alt Alt Alt Alt Alt

PRODUCTE

Sector Distribució

Sector Distribució

Al por menor
Al por major
Online

SOLUCIONS D'ENVASAT
Envasadores
Termoselladores

Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt

SOLUCIONS DE TALL
Talladores múltiples

Alt Alt Alt Alt Alt

PRODUCTE

Indústria no alimentaria

Indústria no alimentaria

Industria farmacèutica
Industria

SOLUCIONS D'ENVASAT

Alt Alt

PRODUCTE

Barreja de gasos per envasat al buit (MAP)

Hi ha aliments que per la seva forma i tamany són delicats, i necessiten que la bossa al buit no els axafi, no els deformi, els deixi sueltos; protegint-los de possibles trencadisses.

La tècnica MAP (Modified Atmosphere Packaging) s’utilitza per envasar i conservar els aliments més fràgils, gràcies a una barreja de gasos.

Aquesta barreja de gasos, també reb el nom de GAS INERTE.

Per envasar amb MAP o gas inerte, només cal connectar la bombona del gas a la seva màquina (preparada per fer això). Amb el programa del programador, establert per a aquest fi, el gas s’anirà injectant de forma gradual dins de l’envàs per a sellar-lo posteriorment.

Pot utilitzat l’envasat en atmosfera modificada per a productes com: pastes, bolleria, vegetals, fruites, precuinats, etc...

Se solen fer servir diferents gasos en barreges proporcionals. Els més utilitzats són el nitrogen i el diòxid de carbó, ja que retrassen l’oxidació dels mateixos.

És aconsellable utilitzar l’oxigen, només en condicions molt determinades, ja que afavoreix la degradació dels aliments.

És recomanable, contactar amb el seu proveïdor de gasos, de confiança.