Loading...
  • Alt

L’IRTA és un institut de recerca de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La finalitat de l’IRTA és contribuir a la modernització, a la millora i l’impuls de la competitivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats amb el proveïment d’aliments sans i de qualitat als consumidors finals; a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments, i, en general, a la millora del benestar i la salut de la població.

Els seus objectius estratègics són, entre d’altres, impulsar i portar a terme la recerca i el desenvolupament tecnològic en l’àmbit agroalimentari, transferir tecnologia i avenços científics als sectors agroalimentaris i a llurs agents, valorar els avenços tecnològics propis com a via per a contribuir a la modernització, a la millora i l’impuls de la competitivitat i a la sostenibilitat del sector primari i dels sectors relacionats amb la cadena agroalimentària i comercial,  cooperar i col·laborar amb el sector privat, sens perjudici de la col·laboració amb el sector públic.

 

Tecnotrip fa anys que col·labora amb l’IRTA cedint màquines a aquesta institució per a la seva finalitat i ara, aquesta col·laboració, es veu referendada amb la signatura d’aquest acord per ambdues entitats.

Tags: irta